Historia

Under årens lopp har det bedrivits flera olika verksamheter i de lokaler som Profilplåt idag är verksamma i. Den första kända verksamheten som bedrevs på platsen utgjordes av Stångjärnshammare år 1637-1702. Därefter har en mängd olika företag bedrivit sin verksamhet i Yllefabriken. Den verksamhet som fastigheten förknippas mest med och även den som antagligen givit byggnaden sitt namn är AB Gästriklands Yllefabrik som var verksam i lokanderna under åren 1892-1966/67. Omfattningen på Gästriklands Yllefabriks verksamhet var från början liten och främst till för att byborna skulle kunna lämna in sin ull för att få den till garn. Verksamheten växte och var som störst år 1955, då de var 300 anställda. Yllefabriken förknippas även med företaget Vinsotén AB som bedrev sin verksamhet mellan åren 1968-1998.

Sedan 2003 ägs Yllefabriken av Profilplåts VD, Per Norling. Det är i Yllefabrikens lokarer som Profilplåts professionella medarbetare idag stansar, bockar, svetsar och monterar plåt efter kundens behov.

Vårt mål är att våra kunder ska känna sig trygga och säkra med oss som leverantör.